BTW Aangifteperiode

Wanneer Dient Uw Bedrijfsadministratie te Worden Ingeleverd?

De meeste ondernemers moeten van de Belastingdienst per kwartaal hun BTW aangifte indienen (en betalen). Echter, het is ook mogelijk om de BTW aangifteperiode te wijzigen naar een maandaangifte of een jaaraangifte. Hiervoor bestaan wel aparte voorwaarden¹.

De aangifte omzetbelasting dient altijd uiterlijk op de laatste dag van de maand, volgend op de BTW aangifteperiode waarop de aangifte betrekking heeft, te worden ingediend. (In het geval er omzetbelasting betaalt dient te worden, dient dit bedrag ook uiterlijk op deze laatste dag van de maand op de bankrekening van de belastingdienst te zijn bijgeschreven.)

Zorg er dan ook voor dat ik alle benodigde administratie in de eerste week van de nieuwe aangifteperiode ontvang, zodat ik voldoende tijd heb om de administratie te verwerken en de BTW aangifte in te dienen.

BTW Aangifteperiode(n)

  • In het geval de BTW aangifte per maand aangegeven dient te worden, ontvang ik de benodigde administratie dus altijd graag in de eerste week van de nieuwe maand, volgend op de maand waarover de BTW aangifte dient te worden ingediend. Voorbeeld, de benodigde administratie voor de BTW aangifte van januari ontvang ik graag in de eerste week van februari.
  • In het geval de BTW aangifte per kwartaal aangegeven dient te worden, ontvang ik de benodigde administratie dus altijd graag in de eerste week van het nieuwe kwartaal, volgend op het kwartaal waarover de BTW aangifte dient te worden ingediend. Voorbeeld, de benodigde administratie voor de BTW aangifte van het eerste kwartaal (januari tot en met maart) ontvang ik graag in de eerste week van april.
  • In het geval de BTW aangifte per jaar aangegeven dient te worden, ontvang ik de benodigde administratie dus altijd graag in de eerste week van het nieuwe jaar, volgend op het jaar waarover de BTW aangifte dient te worden ingediend. Voorbeeld, de benodigde administratie voor de BTW aangifte van het jaar 2025 ontvang ik graag in de eerste week van 2026.

Tip: Zet alvast een herinnering in uw agenda wanneer uw bedrijfsadministratie aangeleverd dient te worden voor de BTW aangifte(n) voor het komende jaar.

¹: U kunt de voorwaarden hier teruglezen op de website van de Belastingdienst.

Jeroen Snoeks
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
072 737 0025

KVK: 37125796
BTW: NL002073551B41
IBAN: NL03ABNA0551418443

Copyright © 2024 Jeroen Snoeks
🚀 Webdesign door Paul Voorberg