Huurtoeslag

Wanneer Heeft U Recht op Huurtoeslag in 2015?

Indien u (en uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s)) aan de navolgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op huurtoeslag (voorheen huursubsidie) als bijdrage in de huurkosten:

 • U bent 18 jaar of ouder en huurt een zelfstandige woonruimte.
 • U en uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) staan ingeschreven op hetzelfde woonadres.
 • U en uw eventuele toeslagpartner en medebewoner(s) hebben de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw huur mag niet te hoog zijn. Indien u 23 jaar of ouder bent, maar de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt, dient uw rekenhuur minimaal € 229,64 en maximaal € 710,68 per maand te bedragen. Indien u jonger bent dan 23 jaar of de AOW leeftijd heeft bereikt, kunt u op de website van de Belastingdienst nakijken wat uw rekenhuur mag zijn om aanspraak te maken op huurtoeslag.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen mag niet te hoog zijn. Voor alleenstaanden bedraagt dit maximale inkomen € 21.950 en voor samenwonenden € 29.800. Echter, samenwonenden die reeds de AOW leeftijd hebben bereikt, mogen een maximaal gezamenlijk inkomen hebben van € 29.825 om nog steeds aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag.
 • Uw (gezamenlijke) vermogen mag niet te hoog zijn. Voor 2015 mag uw vermogen op 1 Januari niet hoger zijn dan € 21.330 per persoon, ervan uitgaande dat u de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Indien u in 2015 wel de AOW leeftijd heeft of bereikt, wordt uw vermogensvrijstelling gerelateerd aan het inkomen dat u in 2015 heeft verdiend.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Indien u in het buitenland werkt terwijl u in Nederland woont, heeft u ook gewoon recht op huurtoeslag als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Echter, als u in het buitenland woont, heeft u uiteraard geen recht op huurtoeslag.

Bijzondere Situaties Huurtoeslag

In de navolgende gevallen kunt u ook recht hebben op huurtoeslag, of u krijgt zelfs meer huurtoeslag dan als u aan de gebruikelijke voorwaarden voldoet:

 • Iemand in uw huishouden is gehandicapt en u bent jonger dan 23 jaar.
 • Iemand in uw huishouden is gehandicapt en u woont in een aangepaste woning.
 • U heeft een huishouden van acht of meer personen.
 • U bent co-ouders.
 • Iemand in uw huishouden woont langer dan één jaar buitenhuis.
 • Iemand in uw huishouden wordt thuis verzorgd.
 • U heeft een bijzonder inkomen.
 • U heeft een bijzonder vermogen.
 • U bent jonger dan 18 jaar en uw beide ouders zijn overleden.
 • U bent jonger dan 18 jaar en u bent getrouwd (geweest) of u bent geregistreerde partner (geweest).
 • U bent jonger dan 18 jaar en u heeft een kind.

Als één van deze gevallen voor u van toepassing is, kunt u op de website van de Belastingdienst teruglezen hoe u de huurtoeslag kunt aanvragen.

Aanvragen Huurtoeslag

De huurtoeslag van 2015 kan tot 1 September 2016 worden aangevraagd, aangezien de Belastingdienst stelt dat de huurtoeslag voor het huidige jaar, tot 1 September van volgend jaar mag worden aangevraagd. Echter, indien u uitstel heeft gekregen voor uw belastingaangifte over een bepaald jaar, dan mag u voor dat jaar de huurtoeslag aanvragen tot aan de datum waarop uw belastingaangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Tip: Om te voorkomen dat u achteraf het eventueel te veel ontvangen bedrag aan huurtoeslag dient terug te betalen terwijl u hierover niet meer beschikt, adviseer ik de maandelijkse uitkering op een spaarrekening te storten in afwachting van de Definitieve Berekening Toeslagen over het desbetreffende jaar. Deze definitieve berekening ontvangt u uiterlijk binnen 6 maanden nadat alle inkomens van uw huishouden definitief zijn vastgesteld, m.a.w. na ontvangst van de Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting.

Onderhuur en Huurtoeslag

Een onderhuurder kan niet uw toeslagpartner zijn en telt dus ook niet mee voor uw huurtoeslag. Echter, indien u huurtoeslag ontvangt, dient u wel binnen vier weken aan de Belastingdienst door te geven als u een onderhuurder krijgt. Anders ziet de belastingdienst uw onderhuurder als medebewoner met alle gevolgen van dien. De onderhuur dient in een schriftelijke huurovereenkomst te worden vastgelegd.

In 2015 is de onderhuur vrijgesteld van inkomstenbelasting tot een bedrag van € 4.945 per jaar (inclusief een eventuele vergoeding voor het gebruik van gas, water, licht, meubilair, etc.). Het verhuurde dient deel uit te maken van uw eigen woning en geen zelfstandige woonruimte te zijn. Tevens dienen u en de onderhuurder gedurende de gehele huurperiode ingeschreven te zijn op het adres van de woning en dient de verhuur niet van korte duur te zijn, zoals bij vakantiegasten. Meer informatie over de kamerverhuurvrijstelling vindt u op de website van de Belastingdienst.

Jeroen Snoeks
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
072 737 0025

KVK: 37125796
BTW: NL002073551B41
IBAN: NL03ABNA0551418443

Copyright © 2024 Jeroen Snoeks
🚀 Webdesign door Paul Voorberg