Kinderopvang­toeslag

Wanneer Heeft U Recht op Kinderopvangtoeslag in 2015?

Indien u (en uw eventuele toeslagpartner) aan de navolgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op kinderopvangtoeslag als bijdrage in de kosten van kinderopvang:

 • U studeert, volgt een traject naar werk, werkt, of volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • Uw eventuele toeslagpartner studeert, volgt een traject naar werk, werkt, of volgt een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.
 • U ontvangt kinderbijslag of pleegouderbijdrage voor uw kind, of u onderhoudt uw kind in belangrijke mate.
 • Uw kind staat op hetzelfde woonadres ingeschreven als uzelf.
 • Het gastouderbureau of kindercentrum is geregistreerd. (Bij gastouderopvang dient de gastouder te zijn geregistreerd bij elke locatie waar wordt opgepast.)
 • U heeft met het gastouderbureau of kindercentrum een schriftelijke overeenkomst afgesloten.
 • Uw kind, waarvoor u de kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs.
 • U, of uw eventuele toeslagpartner, betaalt de kosten voor kinderopvang. (Hoewel een deel van deze kosten wordt vergoed door de kinderopvangtoeslag, zult u zelf ook een deel moeten betalen aan de kinderopvanginstelling.)
 • U en uw eventuele toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Aanvullende Regels Kinderopvangtoeslag

Voor pleeg- en adoptiekinderen en voor ouders die jonger zijn dan 18 jaar gelden eveneens de bovenstaande voorwaarden. Echter, in de navolgende gevallen gelden er wel aanvullende regels:

 • U bent co-ouder.
 • U heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen.
 • U stopt met werken of wordt werkloos.
 • Uw toeslagpartner is een familielid.
 • U wordt gedetineerd.
 • U werkt of woont in het buitenland.

Als één van deze gevallen voor u van toepassing is, kunt u op de hier teruglezen hoe u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen.

Hoeveel Kinderopvangtoeslag?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen, hangt af van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner, het aantal kinderen in de opvang, het aantal opvanguren waarvoor u recht heeft op kinderopvangtoeslag en of u en uw toeslagpartner studeren, een traject naar werk volgen, werken, of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling volgen.

Per kind kunt u voor maximaal 230 uren kinderopvangtoeslag krijgen. Voor de kinderopvangtoeslag geldt ook een maximum uurtarief. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen het soort kinderopvanginstelling (gastouderbureau of kindercentrum) en het soort opvang (dagopvang of buitenschoolse opvang). De maximale uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld en zijn terug te vinden op de website van de Rijksoverheid. Indien het door u te betalen tarief meer is dan het maximale tarief, dan dient u zelf het verschil bij te betalen. Indien het door u te betalen tarief minder is dan het maximale tarief, dan betaalt de Belastingdienst u het werkelijke tarief uit.

Aanvragen Kinderopvangtoeslag

Zorg ervoor dat u de kinderopvangtoeslag binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat, aanvraagt. Indien u deze toeslag te laat aanvraagt, verliest u het recht op kinderopvangtoeslag en loopt u deze toeslag dus mis!

Tip: De kinderopvangtoeslag wordt standaard op uw eigen rekening uitbetaald, tenzij u de Belastingdienst verzoekt de toeslag rechtstreeks naar de kinderopvanginstelling over te maken. In dit geval dient u wel aan de door de Belastingdienst gestelde uitbetalingsvoorwaarden te voldoen, welke u op hun website kunt nalezen. Aangezien u ten alle tijden zelf aansprakelijk blijft voor het terugbetalen van de eventueel te veel uitbetaalde kinderopvangtoeslag, adviseer ik u de betalingen aan de kinderopvanginstelling in eigen beheer te houden.

Jeroen Snoeks
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
072 737 0025

KVK: 37125796
BTW: NL002073551B41
IBAN: NL03ABNA0551418443

Copyright © 2024 Jeroen Snoeks
🚀 Webdesign door Paul Voorberg