Kindgebonden Budget

Wanneer Heeft U Recht op Kindgebonden Budget in 2015?

Indien u (en uw eventuele toeslagpartner) aan de navolgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op kindgebonden budget als bijdrage in de kosten van uw kinderen tot 18 jaar:

 • U heeft minimaal één kind die jonger is dan 18 jaar.
 • U ontvangt kinderbijslag. (De ouder die de kinderbijslag ontvangt, krijgt ook het kindgebonden budget.)
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
 • Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. Echter, de hoogte van uw maximale inkomen is wel afhankelijk van het aantal kinderen dat u heeft. Op de website van de Belastingdienst kunt u een proefberekening maken voor de hoogte van het kindgebonden budget waar u recht op heeft. Het maximale bedrag kunt u in onderstaande tabel terugvinden:
  Samenstelling Huishouden Maximaal Kindgebonden Budget 2015
  Gezin met één kind € 1.032 per jaar
  Gezin met twee kinderen € 1.823 per jaar
  Gezin met drie kinderen € 2.006 per jaar
  Gezien met minimaal vier kinderen € 2.112 per jaar + € 106 voor ieder volgend kind
 • Voor 2015 mag uw vermogen op 1 Januari niet hoger zijn dan € 21.330 per persoon, ervan uitgaande dat u de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze vermogensvrijstelling wordt verhoogd met een extra vrijstelling van € 82.093 voor u en uw eventuele toeslagpartner samen.
 • Indien u in 2015 wel de AOW leeftijd heeft of bereikt, wordt uw vermogensvrijstelling gerelateerd aan het inkomen dat u in 2015 heeft verdiend. U kunt hier op de website van de Belastingdienst de exacte bedragen terugvinden.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Note: Indien u alleenstaande ouder bent, krijgt u in 2015 - afhankelijk van uw inkomen - maximaal € 3.050 meer kindgebonden budget (de alleenstaande ouderkop). U krijgt ook meer kindgebonden budget indien uw kind in 2015 12 of 16 jaar wordt, ter tegemoetkoming in de schoolkosten.

Aangepaste Voorwaarden Kindgebonden Budget

In de navolgende gevallen kunt u toch nog recht hebben op het kindgebonden budget, terwijl u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet:

 • Indien uw kind van 16 of 17 jaar nog leerplichtig is, maar u ontvangt geen kinderbijslag meer omdat uw kind overdag niet meer op school zit, terwijl u uw kind nog wel in belangrijke mate onderhoudt.
 • Indien u pas later in het jaar aan de voorwaarden voldoet, omdat u bijvoorbeeld in de loop van het jaar uw 1e kind krijgt.
 • U bent co-ouder of u heeft een samengesteld gezin.
 • U woont samen met uw kind bij uw eigen ouders of u heeft een stiefkind, pleegkind of adoptiekind.
 • U werkt of woont in het buitenland.

Als één van deze gevallen voor u van toepassing is, kunt u op de website van de Belastingdienst teruglezen hoe u het kindgebonden budget kunt aanvragen.

Aanvragen Kindgebonden Budget

Het kindgebonden budget van 2015 kan tot 1 september 2016 worden aangevraagd, aangezien de Belastingdienst stelt dat het kindgebonden budget voor het huidige jaar, tot 1 september van volgend jaar mag worden aangevraagd. Echter, indien u uitstel heeft gekregen voor uw belastingaangifte over een bepaald jaar, dan mag u voor dat jaar het kindgebonden budget aanvragen tot aan de datum waarop uw belastingaangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Tip: Om te voorkomen dat u achteraf het eventueel te veel ontvangen bedrag aan kindgebonden budget dient terug te betalen terwijl u hierover niet meer beschikt, adviseer ik de maandelijkse uitkering op een spaarrekening te storten in afwachting van de Definitieve Berekening Toeslagen over het desbetreffende jaar. Deze definitieve berekening ontvangt u uiterlijk binnen 6 maanden nadat alle inkomens van uw huishouden definitief zijn vastgesteld, m.a.w. na ontvangst van de Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting.

Jeroen Snoeks
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
072 737 0025

KVK: 37125796
BTW: NL002073551B41
IBAN: NL03ABNA0551418443

Copyright © 2024 Jeroen Snoeks
🚀 Webdesign door Paul Voorberg