Toeslagpartner

Wie is Mijn Toeslagpartner in 2015?

Indien u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner tevens uw toeslagpartner. Echter, als u niet op hetzelfde adres staat ingeschreven, telt uw toeslagpartner niet mee voor de huurtoeslag.

Indien u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft, dan kan – in één van de volgende situaties – iemand anders die op hetzelfde adres staat ingeschreven, uw toeslagpartner zijn:

  1. U heeft samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
  2. U heeft samen minimaal één kind.
  3. Één van u heeft een kind van de ander erkend.
  4. Bij uw pensioenfonds staat u aangemeld als pensioenpartners.
  5. U bent gezamenlijk eigenaar van een woning.
  6. U of één van uw medebewoners staat samen met een minderjarig kind (< 18 jaar) op hetzelfde adres ingeschreven. (U bent niet elkaars toeslagpartner indien uw medebewoners onderhuurders zijn.)
  7. U bent ook elkaars fiscale partner.
  8. Vorig jaar was u samen met uw huisgenoot ook al toeslagpartners.

Indien u met meerdere mensen op hetzelfde adres staat ingeschreven, dan wordt uw toeslagpartner bepaald door de eerst mogelijke situatie. Bijvoorbeeld, u heeft met één van uw medebewoners samen een kind (situatie 2) en met een andere medebewoner bent u eigenaar van de woning (situatie 5), dan is de medebewoner met wie u samen een kind heeft, uw toeslagpartner.

U kunt ook toeslagpartners zijn met uw kind, kleinkind, (groot)ouder, broer of zus, mits u beiden wel 27 jaar of ouder bent.

Vanaf Wanneer Bent U Elkaars Toeslagpartner?

U bent elkaars toeslagpartner vanaf het moment dat u trouwt of geregistreerde partner bent, of vanaf het moment dat u aan één van de acht bovenstaande voorwaarden voldoet.

Indien u al op hetzelfde adres woont maar pas later in het jaar elkaars toeslagpartner wordt, dan geldt dat u elkaars toeslagpartner bent vanaf de dag dat u op hetzelfde adres woont. Bijvoorbeeld als u vanaf 1 maart samenwoont en op 1 november trouwt, dan bent u elkaars toeslagpartner vanaf 1 maart.

Als u vóór 1 januari op hetzelfde adres woont, dan geldt dat u elkaars toeslagpartner bent vanaf 1 januari. Bijvoorbeeld als u vanaf 1 december gaat samenwonen en per 1 september volgend jaar een samenlevingscontract afsluit bij de notaris, dan bent u met terugwerkende kracht vanaf 1 januari elkaars toeslagpartner.

 

Jeroen Snoeks
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
072 737 0025

KVK: 37125796
BTW: NL002073551B41
IBAN: NL03ABNA0551418443

Copyright © 2024 Jeroen Snoeks
🚀 Webdesign door Paul Voorberg