Zorgtoeslag

Wanneer Heeft U Recht op Zorgtoeslag in 2015?

Indien u (en uw eventuele toeslagpartner) aan de navolgende voorwaarden voldoet, heeft u recht op zorgtoeslag als bijdrage in de kosten van uw Nederlandse zorgverzekering:

  • U bent 18 jaar of ouder en heeft een Nederlandse zorgverzekering afgesloten.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u bent in het bezit van een geldige verblijfsvergunning.
  • Voor 2015 mag uw inkomen niet hoger zijn dan € 26.316 per jaar. Indien u een toeslagpartner heeft, mag uw gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 32.655.
  • Voor 2015 mag uw vermogen op 1 januari niet hoger zijn dan € 21.330 per persoon, ervan uitgaande dat u de AOW leeftijd nog niet heeft bereikt. Deze vermogensvrijstelling wordt verhoogd met een extra vrijstelling van € 82.093 voor u en uw eventuele toeslagpartner samen. Indien u in 2015 wel de AOW leeftijd heeft of bereikt, wordt uw vermogensvrijstelling gerelateerd aan het inkomen dat u in 2015 heeft verdiend.

Note: Het vermogen van uw minderjarige kinderen die op hetzelfde adres staan ingeschreven, telt mee als uw eigen vermogen. Echter, indien u maar een deel van het jaar een toeslagpartner heeft, dan telt het vermogen van deze partner niet mee om te bepalen of u recht heeft op zorgtoeslag.

Op deze pagina kunt u lezen wie de Belastingdienst aanmerkt als uw toeslagpartner.

Aanvullende Regels Zorgtoeslag

Indien u in 2015 de AOW leeftijd heeft of bereikt, indien u in 2015 18 jaar wordt, indien u in 2015 militair, gedetineerd, gemoedsbezwaard of een buitenlandse student bent, of indien u in 2015 in het buitenland werkt of woont, gelden er aanvullende regels, welke u op de website van de Belastingdienst kunt nalezen.

Aanvragen Zorgtoeslag

De zorgtoeslag van 2015 kan tot 1 september 2016 worden aangevraagd, aangezien de Belastingdienst stelt dat de zorgtoeslag voor het huidige jaar, tot 1 september van volgend jaar mag worden aangevraagd. Echter, indien u uitstel heeft gekregen voor uw belastingaangifte over een bepaald jaar, dan mag u voor dat jaar de zorgtoeslag aanvragen tot aan de datum waarop uw belastingaangifte bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Tip: Om te voorkomen dat u achteraf het eventueel te veel ontvangen bedrag aan zorgtoeslag dient terug te betalen terwijl u hierover niet meer beschikt, adviseer ik de maandelijkse uitkering op een spaarrekening te storten in afwachting van de Definitieve Berekening Toeslagen over het desbetreffende jaar. Deze definitieve berekening ontvangt u uiterlijk binnen 6 maanden nadat alle inkomens van uw huishouden definitief zijn vastgesteld, m.a.w. na ontvangst van de Definitieve Aanslag Inkomstenbelasting.

Jeroen Snoeks
Meridiaan 36
1705 SJ Heerhugowaard
072 737 0025

KVK: 37125796
BTW: NL002073551B41
IBAN: NL03ABNA0551418443

Copyright © 2024 Jeroen Snoeks
🚀 Webdesign door Paul Voorberg